«Արեւելքի Խօսքը»

 

Araratպէսդ

Հայ ժողովուրդը Հայրենիքի մէջ,թէ ի սփիւռս աշխարհի  արդէն  աւելի քան հարիւր տարի, ամէն օր եւ ամէն ժամ, իր գոյութեան համար կը տանի մահ ու կենաց պայքար:

1850-Ականներէն ի վեր, կարելի է ըսել ամէն օր, ամէն ժամ, շարունակաբար եւ առանց ընդմիջումի, հայութիւնը ստիպուած  եղած է դիմակայել իր ֆիզիքական գոյութեան  սպառնացող տարատեսակ որոգայթներու, սպառնալիքներու եւ դաժանագոյն համաղետներու:

Երկու դար է արդէն, որ հայը հազարամեայ քաղաքակրթութեան ներուժէն զրկուած, կը տանի հանապազօրեայ պայքար  յանուն ազգային ինքնութեան ձեւաւորման, բայց միաժամանակ եւ ամէն քայլափոխի դէմ յանդիման կը յայտնուի նոր փորձութիւններու,  պատերազմներու, ցեղասպանութեան, զանգուածային տեղահանութիւններու, առեւանգումներու, շահագործման, հալածանքներու, անհատական թէ համայնական իրաւունքներու կոպիտ ոտնահարման: Ասոնց կողքին նաեւ  մշակութային եւ ժողովրդագրական տարտղնման, ազգային արժէքներու համատարած թալանի, ազգային յիշողութեան բնաջնջման, եւ այլն…:

Հակառակ այս  բոլորին եւ հակառակ,   իր կրած անգնահատելի կորուստներուն ու դիմակայած անասելի տառապանքներուն, հայութիւնն այսօր, շնորհիւ պատմական հայրենիքի մէկ անկիւնը ծուարած եւ օրէ օր կազմաւորուող պետականութեան, շնորհիւ նաեւ հեւացող, սպառուող բայց դեռ ապրող իր սփիւռքեան կառոյցներուն, սկսած է հաւատալ որ հայը պիտի գոյատեւէ եւ անդրանցնի  աւելի քան մէկ դար ընթացող աննկարագրելի համաղետը:

Այս ամէնը դիմակայած, արիւնաքամ հայութիւնը սակայն, երրորդ հազարամեակ ոտք դրած է իր ներկային եւ յետագայ գոյութեանը սպառնացող ճակատագրական թուլութիւններով: Ան կորսնցուցած է քաղաքակրթական իր նկարագիրը, իր ուրոյն ձայնը:

Եթէ անկախ եւ ինքնուրոյն, ապա ուրեմն մեր հասարակութեան խնդիրն է, առաջին հերթին ունենալ ազգային հզօր ինքնագիտակցութիւն, ձեւաւորել ուրոյն, պարկեշտ ու ազատ մտածողութիւն:

«Արեւելքի Խօսքը»  այդ ներքին ձայնի պրպտման բեմն է, որ կը հրաւիրէ աշխարհասփիւռ հայ եւ մարդասէր ու հայասէր մտաւորականութեանը վերականգնել հայ քաղաքական մտքի ինքնուրոյն ու հարազատ մտածողութիւնը:

Ինչպէս «Արեւելք»ը, այնպէս ալ «Արեւելքի Խօսքը» միեւնոյն ժամանակ պէտք է անցնին  հայկականէն ա՛լ անդին եւ նեղ ազգային խնդիրներէն այն կողմ պրպտեն նաեւ մերձաւոր արեւելքի վերաձեւաւորման եւ վերականգնման գործընթացները:

Հայը վերտարածքային մարդկային էթնոս է, եւ հազարամեակները թեւանցած  է համամարդկային քաղաքակրթական հոսանքները  համադրելու ինքնածին տաղանդին  շնորհիւ:

Իրադրութիւնը այսօր ալ տարբեր ըլլալ չի կրնար եւ հայկական վերածնունդը ինքնամփոփման եղանակով տեղի չի կրնար ունենալ:

«Արեւելքի Խօսքը»  անկաշկանդ, ազատասէր, ու կեանքի ծարաւ ինքնուրոյն ու ազատ մտաւորականութեան ձայնն է:

Այն մտաւորականութեան,  որուն   մտքին, թռիչքին, խօսքին  եւ հայեցակարգին մէջ  ազգային ու ոգեղէն  արժէքները  կը նոյնանան:

 

Երեւան

15 Նոյեմբեր 2015

 

Advertisements